نشست صمیمی اداره کل بورس سازمان امور دانشجویان با صاحبان صنایع برگزار شد / دکتر مسعودی: هدف از بورس صنعت کمک به صنایع در تامین نیروی انسانی مستعد و توانمند است

1402/9/7

نشست صمیمی اداره کل بورس سازمان امور دانشجویان با صاحبان صنایع برگزار شد / دکتر مسعودی: هدف از بورس صنعت کمک به صنایع در تامین نیروی انسانی مستعد و توانمند است

نشست صمیمی مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان با صاحبان صنایع در خصوص معرفی بورس‌های دانشجویی برگزار شد.

فراخوان بورس تحصیلی دولت چین

فراخوان بورس تحصیلی دولت چین

1402/8/27

فراخوان بورس تحصیلی دولت چین

پیرو مذاکره رایزن محترم علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در کشور چین با مرکز ملی علوم و فنانوری نانو وابسته به آکادمی علوم چین درباره تخصیص ظرفیت جذب دانشجوی تحصیلات تکمیلی، مرکز فوق آمادگی خود را برای جذب تعداد 5 نفر دانشجوی ایرانی در مقطع دکترای تخصصی و 10 نفر دانشجوی ایرانی در مقطع کارشناسی‌ارشد اعلام نموده است.

اسلایدر بورس هنر تمدید

اسلایدر بورس هنر تمدید

1402/8/10

اسلایدر بورس هنر تمدید

اطلاعیه 5 بورس دانش

اطلاعیه 5 بورس دانش

1402/8/7

اطلاعیه 5 بورس دانش

اطلاعیه شماره 5 سایپا

اطلاعیه شماره 5 سایپا

1402/8/7

اطلاعیه شماره 5 سایپا

 بورس هنر

1402/7/11

بورس هنر

بورس نفت

1402/6/15

بورس نفت

نسخه قابل چاپ