دانش 2
اطلاعیه شماره یک سایپا
بورس نفت
بورس فرهنگیان
 بورس هنر
اسلاید سبد بورس
اسلاید فرصت

سایر بورس های دانشجویی

بورس دانش
عنوان زیر خدمت
بورس دانش
لینک به خدمت
آئین نامه ها و قوانین
سوالات متداول

بورس دانش

جزئیاتسوالات متداول
بورس بنگاه های اقتصادی
عنوان زیر خدمت
بورس بنگاه های اقتصادی

بورس بنگاه های اقتصادی

جزئیاتسوالات متداول
بورس صنعت و مشاغل
عنوان زیر خدمت
بورس صنعت و مشاغل

بورس صنعت و مشاغل

جزئیاتسوالات متداول
بورس وطن
عنوان زیر خدمت
بورس وطن

بورس وطن

جزئیاتسوالات متداول
بورس سرآمدان
عنوان زیر خدمت
بورس سرآمدان

بورس سرآمدان

جزئیاتسوالات متداول
بورس ابرار
عنوان زیر خدمت
بورس ابرار

بورس ابرار

جزئیاتسوالات متداول

بورس های کوتاه مدت(فرصت تحقیقاتی)

برنامه های ویژه فرصت تحقیقاتی
عنوان زیر خدمت
برنامه های ویژه فرصت تحقیقاتی
ارائه دهنده خدمت
  خانم طاهری 
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
آیین نامه
لینک
شیوه نامه
لینک
فرایند خدمت

برنامه های ویژه فرصت تحقیقاتی

جزئیاتسوالات متداول
بورس داخل به داخل
عنوان زیر خدمت
بورس داخل به داخل
ارائه دهنده خدمت
  خانم طاهری 
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
آیین نامه
لینک
شیوه نامه
لینک
فرایند خدمت

بورس داخل به داخل

جزئیاتسوالات متداول
بورس داخل به خارج
عنوان زیر خدمت
بورس داخل به خارج
ارائه دهنده خدمت
  خانم طاهری 
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
آیین نامه
لینک
شیوه نامه
لینک
فرایند خدمت

بورس داخل به خارج

جزئیاتسوالات متداول
بورس خارج به داخل
عنوان زیر خدمت
بورس خارج به داخل
ارائه دهنده خدمت
  خانم طاهری 
نحوه ارائه خدمت
الکترونیکی (غیر حضوری)
آیین نامه
لینک
شیوه نامه
لینک
فرایند خدمت

بورس خارج به داخل

جزئیاتسوالات متداول

بورس تامین هیات علمی

بورس فنی و مهندسی
عنوان زیر خدمت
بورس فنی و مهندسی

بورس فنی و مهندسی

جزئیاتسوالات متداول
بورس علوم انسانی
عنوان زیر خدمت
بورس علوم انسانی

بورس علوم انسانی

جزئیاتسوالات متداول
بورس سلامت
عنوان زیر خدمت
بورس سلامت

بورس سلامت

جزئیاتسوالات متداول
بورس علوم پایه
عنوان زیر خدمت
بورس علوم پایه

بورس علوم پایه

جزئیاتسوالات متداول
بورس هنر
عنوان زیر خدمت
بورس هنر

بورس هنر

جزئیاتسوالات متداول
بورس سال آخر
عنوان زیر خدمت
بورس سال آخر

بورس سال آخر

جزئیاتسوالات متداول
بورس سایر دستگاه ها
عنوان زیر خدمت
بورس سایر دستگاه ها

بورس سایر دستگاه ها

جزئیاتسوالات متداول

192

دانشجویان فرصت داخل

223

دانشجویان فرصت خارج

اخبار و اطلاعیه ها

بورس سایپا

بورس سایپا

اطلاعیه فراخوان بورس سایپا

1402/6/18

مشاهده
بورس دانش

بورس دانش

اطلاعیه فراخوان بورس دانش

1402/6/18

مشاهده
مقرری بورس کوتاه مدت داخل کشور ۵۰ درصد افزایش یافت

مقرری بورس کوتاه مدت داخل کشور ۵۰ درصد افزایش یافت

مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان از افزایش مقرری ۵۰ درصدی بورس داخل کشور (ویژه دانشجویان دکتری) خبر داد.

اعطای بورس دانش به 1000 دانشجو در سال تحصیلی جدید

اعطای بورس دانش به 1000 دانشجو در سال تحصیلی جدید

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: در کنکور امسال هزار نفر از دانشجویانی که در حوزه‌های علوم پایه و علوم انسانی انتخاب رشته کنند و دارای رتبه بالا باشند بورس خواهند شد.

سبد جامع بورس دانشجویی متناسب با نیاز کشور طراحی شده است

سبد جامع بورس دانشجویی متناسب با نیاز کشور طراحی شده است

سایت «سبد جامع بورس های دانشجویی» با 13 بورس «دانش، بنگاه‌های اقتصادی، مشاغل، وطن، کوتاه مدت خارج و داخل کشور، سرآمدان، ابرار، فنی و مهندسی، علوم انسانی، سلامت، علوم پایه، هنر، سال آخر و سایر دستگاه ها » رونمایی شد.