هدف از این بورس، تأمین هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی، از طریق بورسیه نمودن متقاضی در طول باقیمانده دوره تحصیلی دکتری است.

شیوه نامه بورس سال آخر (داخل وخارج)
شیوه نامه داخل
شیوه نامه خارج (قسمت بورس سال آخر خارح مورد مطالعه قرار گیرد)


نکات قابل توجه در مراحل ثبت نام:

متقاضیان محترم لطفاً پس از مطالعه موارد زیر نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایید.
1. اینجانب به عنوان متقاضی بورس سال آخر( داخل و خارج)، شیوه نامه مربوط را به طور دقیق مطالعه نموده ام و با آگاهی کامل از اینکه بورس مزبور شامل حال من می شود، فرم ثبت نام را تکمیل می نمایم.
2.درخواست بورس سال آخر (داخل) برای دوره دکتری باید بعد از دفاع از پروپوزال باشد. (متقاضی اطمینان دارد تا زمان اعلام قبولی  از سوی این اداره کل، از پروپزال خود دفاع کرده است)
3.برای درخواست بورس سال آخر(خارج) دوره دکتری، دانشجو باید زیر 2 سال تحصیل در مقطع دکتری باشد.
4.دوره پسا دکتری در فراخوان سال 1402 اجرا نمی شود.

دانشگاه فرهنگیان دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه بزرگمهر قائنتات


مهلت ثبت نام : 1402/11/30
 
ردیف لینک ورود توضیحات
1 ثبت درخواست ----- ویرایش درخواست رشته گرايش های فراخوان بورس سال آخر 1402
روند نما