rahbari

فراخوان بورس دولت های خارجی

بورس‌تحصیلی سازمان‌همکاری فضایی آسیا-اقیانوسیه

بورس‌تحصیلی سازمان‌همکاری فضایی آسیا-اقیانوسیه

بورس‌تحصیلی سازمان‌همکاری فضایی آسیا-اقیانوسیه در دانشگاه‌های‌ (NorthWestern، Harbin، Beihang) کشور چین در مقاطع ارشد و دکترا

1402/10/2

مشاهده
فراخوان بورس های تحصیلی کشور چین 2024

فراخوان بورس های تحصیلی کشور چین 2024

پیرو مذاکرات و هماهنگی های بعمل آمده با رایزن محترم علمی مستقر در کشور چین بورس های تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، جهت بهره برداری متقاضیان محترم ارائه می گردد.

1402/9/18

مشاهده
فراخوان بورس دولتی مجارستان 2025-2024

فراخوان بورس دولتی مجارستان 2025-2024

فراخوان بورس دولتی مجارستان 2025-2024 در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا

1402/8/27

مشاهده
فراخوان بورس تحصیلی دولت چین

فراخوان بورس تحصیلی دولت چین

پیرو مذاکره رایزن محترم علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در کشور چین با مرکز ملی علوم و فنانوری نانو وابسته به آکادمی علوم چین درباره تخصیص ظرفیت جذب دانشجوی تحصیلات تکمیلی، مرکز فوق آمادگی خود را برای جذب تعداد 5 نفر دانشجوی ایرانی در مقطع دکترای تخصصی و 10 نفر دانشجوی ایرانی در مقطع کارشناسی‌ارشد اعلام نموده است.

1402/8/27

مشاهده
معرفی بورس تحصیلی عراق

معرفی بورس تحصیلی عراق

معرفی بورس تحصیلی عراق