فراخوان بورس دولت های خارجی

فراخوان بورس دولتی مجارستان 2025-2024

فراخوان بورس دولتی مجارستان 2025-2024

فراخوان بورس دولتی مجارستان 2025-2024 در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا

1402/8/27

مشاهده
فراخوان بورس تحصیلی دولت چین

فراخوان بورس تحصیلی دولت چین

پیرو مذاکره رایزن محترم علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در کشور چین با مرکز ملی علوم و فنانوری نانو وابسته به آکادمی علوم چین درباره تخصیص ظرفیت جذب دانشجوی تحصیلات تکمیلی، مرکز فوق آمادگی خود را برای جذب تعداد 5 نفر دانشجوی ایرانی در مقطع دکترای تخصصی و 10 نفر دانشجوی ایرانی در مقطع کارشناسی‌ارشد اعلام نموده است.

1402/8/27

مشاهده
معرفی بورس تحصیلی عراق

معرفی بورس تحصیلی عراق

معرفی بورس تحصیلی عراق

معرفی بورس تحصیلی مالزی MTCP

معرفی بورس تحصیلی مالزی MTCP

The Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) was established in 1980 as Malaysia’s commitment to South-South Cooperation through the sharing of Malaysia’s development experiences and expertise with other developing countries.

 فراخوان بورس تحصیلی يكساله زبان ژاپنی 2023

فراخوان بورس تحصیلی يكساله زبان ژاپنی 2023

سفارت ژاپن در ایران از تاریخ 1 دیماه الی 10 بهمن ماه سال 1401، درخواست بورسیه دانشجویانی که در رشته زبان، ادبیات و فرهنگ ژاپن در حال تحصیل می باشند جهت برنامه یک ساله تحصیل زبان و فرهنگ ژاپن پذیرا می باشد.

1401/10/12

مشاهده