rahbari
بورس سال آخر خارج
هدف از این بورس، تأمین هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی، از طریق بورسیه نمودن متقاضی در طول باقیمانده دوره تحصیلی دکتری است.

شیوه نامه بورس سال آخر (خارج) (قسمت بورس سال آخر خارج مورد مطالعه قرار گیرد)

نکات قابل توجه در مراحل ثبت نام:

متقاضیان محترم لطفاً پس از مطالعه موارد زیر نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایید.

1. اینجانب به عنوان متقاضی بورس سال آخر( داخل و خارج)، شیوه نامه مربوط را به طور دقیق مطالعه نموده ام و با آگاهی کامل از اینکه بورس مزبور شامل حال من می شود، فرم ثبت نام را تکمیل می نمایم.
2.درخواست بورس سال آخر (داخل) برای دوره دکتری باید بعد از دفاع از پروپوزال باشد. (متقاضی اطمینان دارد تا زمان اعلام قبولی  از سوی این اداره کل، از پروپزال خود دفاع کرده است)
3.برای درخواست بورس سال آخر(خارج) دوره دکتری، دانشجو باید زیر 2 سال تحصیل در مقطع دکتری باشد.
4.دوره پسا دکتری در فراخوان سال 1402 اجرا نمی شود.


ویژه متقاضیان دعوت شده به مصاحبه:
فرم تست

 
 
ردیف لینک ورود توضیحات
1 ثبت درخواست ----- ویرایش درخواست شیوه نامه

مستندات لازم جهت مصاحبه علمي
2 روند نمای بورس خارج