rahbari
توضیحات


فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج کشور (فرصت خارج)
 
هدف از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج کشور حمایت از دانشجویان دكتری و گسترش روابط علمی و فناوری بین دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور، اشتراک امکانات و تخصص‌های موجود در دانشگاه‌های کشور و سایر کشورها و مؤسسات پژوهشی بین‌المللی است.
 
دانشجویان دکتری می‌توانند در راستای تکمیل پژوهش خود به یک دوره کوتاه مدت (معمولاً شش ماهه) فرصت تحقیقاتی خارج از کشور اعزام شوند. متقاضیانی که ‌واجد شرایط مندرج در آیین‌نامه و شیوه‌نامه هستند، می‌توانند از طریق موسسه محل تحصیل خود و در چهارچوب سهمیه اختصاصی، برای گذراندن فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در خارج از کشور اقدام نمایند.

قابل توجه آن دسته از دانشجویانی که مشکل نظام وظیفه و خروج از کشور دارند:
لازم بذکر است می بایست درخواست از دانشگاه محل تحصیل به اداره کل دانشجویان داخل ارسال گردد و مکاتبات مربوط به مجوز خروج از کشور و ثبت وثیقه می بایست از سوی اداره کل دانشجویان داخل به نظام وظیفه انجام گیرد.
 
ثبت درخواست آیین نامه و شیوه نامه فرایند روند نما