1- اطلاعات شخصی
اطلاعات مرتبط با بورس
* بورس درخواستی
انتخاب رشته - محل خدمت
* رشته انتخابی اول * گرایش انتخابی اول
* دانشگاه متقاضی انتخاب اول
رشته انتخابی دوم گرایش انتخابی دوم
دانشگاه متقاضی انتخاب دوم
رشته انتخابی سوم گرایش انتخابی سوم
دانشگاه متقاضی انتخاب سوم
رشته انتخابی چهارم گرایش انتخابی چهارم
دانشگاه متقاضی انتخاب چهارم
رشته انتخابی پنجم گرایش انتخابی پنجم
دانشگاه متقاضی انتخاب پنجم
1-1- اطلاعات هویتی
* نام * نام خانوادگی
* نام پدر * شماره شناسنامه
* کد ملی * ملیت
* دین * مذهب
* جنسیت * تاریخ تولد
* کشور محل تولد
تاریخ صدور شناسنامه
کشور محل صدور شناسنامه
* تلفن همراه
* آدرس ایمیل
* وضعیت تاهل * تعداد فرزندان
1-3- اطلاعات ایثارگری
* ایثارگری
* نوع ایثارگری * زمان یا درجه ایثارگری
* مدرک ایثارگری آپلود شود فایل تصویر با پسوند jpg و jpeg صحیح می باشد.
حجم تصویر حداکثر یک مگا بایت می باشد.
1-4- مدارک هویتی
* تصویر پرسنلی فایل تصویر با پسوند jpg و jpeg صحیح می باشد.
حجم تصویر حداکثر یک مگا بایت می باشد.
* صفحه اول شناسنامه
* صفحه دوم شناسنامه فایل تصویر با پسوند jpg و jpeg صحیح می باشد.
حجم تصویر حداکثر یک مگا بایت می باشد.
* صفحه سوم شناسنامه فایل تصویر با پسوند jpg و jpeg صحیح می باشد.
حجم تصویر حداکثر یک مگا بایت می باشد.
تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت فایل تصویر با پسوند jpg و jpeg صحیح می باشد.
حجم تصویر حداکثر یک مگا بایت می باشد.
* کارت ملی فایل تصویر با پسوند jpg و jpeg صحیح می باشد.
حجم تصویر حداکثر یک مگا بایت می باشد.
1-5- اطلاعات محل سکونت
تلفن محل سکونت شماره ثابت به همراه پیش شماره را وارد نمایید. * کشور محل سکونت
* کد پستی * شماره تماس ضروری
* نشانی
1-6- اطلاعات همسر
* تابعیت * کد ملی همسر
* نام همسر * نام خانوادگی همسر
* نام پدر همسر * تاریخ تولد
اطلاعات تماس همسر
* شماره موبایل همسر * پست الکترونیک
* تلفن محل سکونت شماره ثابت به همراه پیش شماره را وارد نمایید. * کد پستی محل سکونت
* نشانی محل سکونت
وضعیت اشتغال همسر
وضعیت اشتغال اطلاعات تحصیلی
رشته تحصیلی همسر محل تحصیل شامل دانشگاه و کشور همسر