rahbari
توضیحات


فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج به داخل کشور (فرصت خارج به داخل)
 
هدف از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج به داخل کشور حمایت از دانشجویان دكتری شاغل به تحصیل در خارج از کشور و گسترش روابط علمی و فناوری بین دانشگاه‌های داخل و خارج، اشتراک امکانات و تخصص‌های موجود در دانشگاه‌های کشور و سایر کشورها و مؤسسات پژوهشی بین‌المللی و جذب نخبگان است.
دانشجویان شاغل به تحصیل دکتری تمام وقت و روزانه دانشگاه‎‌های رتبه (الف) و (ب) می‌توانند در راستای تکمیل پژوهش خود، از یک دوره کوتاه مدت (از یک ماه تا شش ماه) فرصت تحقیقاتی در موسسات معتبر داخل کشور بهره‌مند شوند. متقاضیان ‌واجد شرایط مندرج در آیین‌نامه و شیوه‌نامه، با رعایت قوانین دانشگاه محل تحصیل خود، می‌توانند برای گذراندن فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل از کشور ثبت‌نام نمایند.


 
ثبت درخواست آیین نامه و شیوه نامه فرایند روند نما