rahbari
جدول لینکبرنامه‌های ویژه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل یا خارج از کشور (بورس شهید سیدحسین علم‌الهدی) 
 
سازمان امور دانشجویان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با هدف حمایت از سازمان‌ها، شرکت‌ها، صنایع و همچنین موسسات آموزشی -پژوهشی در حل مسائل فنی یا تامین نیروی متخصص و مورد نیاز آنها، آماده ارائه تسهیلات در قالب"برنامه ویژه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل یا خارج از کشور (بورس شهید سیدحسین علم‌الهدی)" می‌باشد. 
 
در این برنامه شرکت‌ها و موسسات، به عنوان کاربر، موضوعات تحقیقاتی مورد نیاز برای رفع مسائل میدانی یا زمینه‌های کمبود نیروی متخصص خود را با ذکر دلایل توجیهی و جنبه‌های کاربردی، به اداره کل بورس و اعزام دانشجویان معرفی نموده و پس از توافق و تصویب هر موضوع تحقیقاتی، دانشجویان دکتری در راستای تکمیل پژوهش خود، از محل اعتبارات سازمان امور دانشجویان، به یک دوره کوتاه مدت فرصت تحقیقاتی ویژه (داخل یا خارج از کشور) فراخوانده می‌شوند.  
علاوه بر این شرکت‌ها می‌توانند با انعقاد قرارداد با سازمان امور دانشجویان در پیشنهاد دانشگاه یا موسسات مورد نظر (مبدا و مقصد) و در گزینش و نظارت بر عملکرد متقاضیان، مشارکت بیشتری داشته‌ باشند و از اعزام دانشجویان دکتری یا جذب دانشجویان نخبه ایرانی در خارج کشور حمایت کنند. 
 
 
همچنین دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی -پژوهشی، اعضای هیات علمی، اساتید راهنما و حتی دانشجویان واجد شرایط فرصت مطالعاتی می‌توانند برای تحقق اهداف فوق با شناسایی و معرفی دانشگاه‌ها و موسسات میزبان (داخل یا خارج) و دستگاه بهره‌بردار و مشخص نمودن سهم مشارکت میزبان یا بهره‌بردار در تعریف برنامه‌های ویژه فرصت مطالعاتی و بهره‌مندی از فرصت‌ها سهیم باشند.
 
آیین نامه و شیوه نامه فرایند روند نما